داستان ایران افزایش فوتبال موفقیت فوتبالی

داستان: ایران افزایش فوتبال موفقیت فوتبالی بازیکنان جام جهانی اخبار ورزشی و نتیجه های مسابقات

گت بلاگز اخبار پزشکی مصرف استاتین ها موجب کم کردن ریسک سرطان سینه می شود

طبق نتیجه های یک تحقیق جدید، زنان مصرف کننده داروی کم کردن کلسترول موسوم به استاتین ها در معرض ریسک کمتر مبتلا شدن به سرطان سینه قرار دارند. 

مصرف استاتین ها موجب کم کردن ریسک سرطان سینه می شود

مصرف استاتین ها موجب کم کردن ریسک سرطان سینه می شود

عبارات مهم : بیماری

طبق نتیجه های یک تحقیق جدید، زنان مصرف کننده داروی کم کردن کلسترول موسوم به استاتین ها در معرض ریسک کمتر مبتلا شدن به سرطان سینه قرار دارند.

به گزارش مهر، یافته های محققان دانشگاه آستون بریتانیا نشان داد در مقایسه با افراد فاقد کلسترول بالا، بیماران مبتلا به کلسترول اوج ۴۵ درصد کمتر در معرض مبتلا شدن به سرطان سینه قرار دارند، و چنانچه این بیماران مبتلا به سرطان سینه شوند، ۴۰ درصد کمتر در معرض فوت به علت این بیماری هستند.

مصرف استاتین ها موجب کم کردن ریسک سرطان سینه می شود

این مطالعه به خوبی نشان می دهد که استاتین ها تاثیر حفاظتی در مقابله با سرطان سینه دارند.

در این مطالعه، تیم تحقیق اوضاع ۱.۲۲ میلیون زن ۴۰ سال بالاتر را که مبتلا به بیماری کلسترول اوج بودند یا فاقد بیماری بودند را بررسی کردند و مبتلا شدن به سرطان سینه و قیمت فوت و میر ناشی از آن را در دو گروه بررسی کردند.

طبق نتیجه های یک تحقیق جدید، زنان مصرف کننده داروی کم کردن کلسترول موسوم به استاتین ها در معرض ریسک کمتر مبتلا شدن به سرطان سینه قرار دارند. 

نتایج تایید کرد که زنان مبتلا به کلسترول اوج به شکل چشمگیری در معرض کم کردن ریسک سرطان سینه و همچنین زیاد کردن قیمت بقاء بعد از سرطان بودند.

پال کارتر، سرپرست تیم تحقیق، در این باره می گوید: «بیماران مبتلا به سرطان سینه که کلسترول اوج دارند، افرادی که در معرض خطر بیماری قلبی عروقی هستند و افرادی که بیماری قلبی عروقی دارند، باید با توجه به دستورالعمل های فعلی برایشان استاتین ها تجویز شود.»

واژه های کلیدی: بیماری | کلسترول | مبتلا شدن | سرطان سینه | کلسترول بالا | مقابله با سرطان | اخبار پزشکی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs