داستان ایران افزایش فوتبال موفقیت فوتبالی

داستان: ایران افزایش فوتبال موفقیت فوتبالی بازیکنان جام جهانی اخبار ورزشی و نتیجه های مسابقات

گت بلاگز اخبار اجتماعی داده‌اند ، سوءاستفاده‌ جنسی از اغلب کودکانِ زباله‌گرد، خوابگاه&quot،

عضو شورای اسلامی شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران با اشاره به بعضی کارگاه‌های تفکیک زباله که به کودکان زباله‌گرد خوابگاه داده‌اند، گفت: مشغول بررسی این عنوان هستیم

داده‌اند ، سوءاستفاده‌ جنسی از اغلب کودکانِ زباله‌گرد، خوابگاه&quot،

سوءاستفاده جنسی از اغلب کودکانِ زباله گرد/برخی کارگاه های تفکیک زباله به کودکان "خوابگاه" داده اند

عبارات مهم : زباله

عضو شورای اسلامی شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران با اشاره به بعضی کارگاه های تفکیک زباله که به کودکان زباله گرد خوابگاه داده اند، گفت: مشغول بررسی این عنوان هستیم. بعضی می گویند، این خوابگاه ها یا با همکاری شهرداری پیشین در اختیار این پیمانکاران قرار داده شده است و یا اینکه به پیمانکار مکانی تحویل داده شده، ولی آنها در حال حاضر آنجا را تبدیل به خوابگاه کرده اند.

الهام فخاری، عضو شورای شهر تهران، ری و تجریش در گفت وگو با ایلنا، در رابطه با بررسی اوضاع کودکان کار در شهر بیان داشت: در جلسه ای به نام “تهران امید دارد” با حضور نمایندگان NGOها، شرکت های مردم نهاد و مجموعه مدیریت شهری مقرر شد، یکسری راهکارها و پیشنهادها از طرف این افراد ارائه شود تا همه جوانب در رابطه با کودکان کار مورد نظرسنجی قرار گیرد.

داده‌اند ، سوءاستفاده‌ جنسی از اغلب کودکانِ زباله‌گرد، خوابگاه&quot،

وی تصریح کرد: در برگه های نظرسنجی از افراد خواسته شد که راهکارهایی در خصوص این کودکان ارائه دهند و اینکه جهت این کودکان در شهر چه تهدیدهایی وجود دارد و چه وقت هایی را می توان جهت آنان ایجاد کرد. از آنجایی که تقریباً تمامی فعالان حوزه کودک در این نشست و نظرسنجی شرکت کردند، در نهایت نتیجه و راهکار مناسبی در این خصوص اتخاذ خواهد شد.

وی افزود: در رابطه با کارها اخیر راجع به جمع آوری کودکان، فرمانداری اعلام کرده است که برنامه جمع آوری متکدیان حرفه ای را عملی می کند، ولی از طرفی بهزیستی تاکید می کند که این کودکان متکدی نیستند و باید به وسیله بهزیستی جذب شوند. نحوه اجرای این طرح به این علت که با سرعت و بدون دقت جلو رفته هست، موجب نتیجه نامناسب شده است هست؛ به عبارتی کارها نامناسب فرمانداری نتیجه درستی نداشته است.

عضو شورای اسلامی شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران با اشاره به بعضی کارگاه‌های تفکیک زباله که به کودکان زباله‌گرد خوابگاه داده‌اند، گفت: مشغول بررسی این عنوان هستیم

فخاری در رابطه با بحث کودکان زباله گرد بیان داشت: با کمیته ای که در رابطه با کودکان زباله گرد تشکیل شده، در ارتباط هستیم و امیدواریم که به یک راهکار یکسان در این خصوص دست پیدا کنیم. شهر ملک مشاع همه مردم است و زباله گردی و خطرات این کار جهت کودکان باید گوشزد شود. کودکان اهمیت دارند و این مسئله باید به صورت ریشه ای حل شود.

وی با اشاره به بعضی کارگاه های تفکیک زباله که به کودکان خوابگاه داده اند، گفت: اغلب این کودکان بیماری دارند، ولی مسئله بیماری نسبت به سایر پرسشها این کودکان در اولویت نیست، آیا که از اغلب این کودکان سوءاستفاده های جنسی می شود.

وی افزود: مشغول بررسی در رابطه با خوابگاه هایی هستیم که جهت کودکان کار از طرف پیمانکاران در نظر گرفته شده است هست، باید مشخص شود که این خوابگاه ها به وسیله پیمانکاران در اختیار این کودکان قرار گرفته است یا خیر. گزارش های ضد و نقیضی در این خصوص وجود دارد به طور مثال بعضی می گویند، این خوابگاه ها یا با همکاری شهرداری پیشین در اختیار این پیمانکاران قرار داده شده است و یا اینکه به پیمانکار مکانی تحویل داده شده، ولی آنها در حال حاضر آنجا را تبدیل به خوابگاه کرده اند.

داده‌اند ، سوءاستفاده‌ جنسی از اغلب کودکانِ زباله‌گرد، خوابگاه&quot،

فخاری تصریح کرد: باید در رابطه با کودکی که درگیر پروژه های باندی، مافیایی و گروه های تکدی گری می شود و از طرفی کودکی که زباله گردی می کند، تفکیک صورت گیرد و نسبت به برطرف پرسشها آنها اقدام کرد. این کودکان بدترین نوع زندگی را تجربه می کنند، آن هم با کمترین حق بهره برداری حقوق اجتماعی و شهری؛ بنابراین باید در جلسات متفاوت و با بررسی های دقیق مسئله آنها را حل کرد.

فخاری گفت: باید در رابطه با مکان هایی که به پیمانکاران تعلق می گیرد، سیستم های نظارتی وجود داشته باشد و رعایت حقوق اولیه انسان ها در آن لحاظ شده است باشد. در این رابطه منتظر گزارش های تکمیلی هستیم تا از طریق داده های درست این مسئله را بررسی و حل کنیم.

عضو شورای اسلامی شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران با اشاره به بعضی کارگاه‌های تفکیک زباله که به کودکان زباله‌گرد خوابگاه داده‌اند، گفت: مشغول بررسی این عنوان هستیم

واژه های کلیدی: زباله | کودکان | خوابگاه | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs